Antoni Català i Vidal (2003)

Contingut
Obres per a piano i cobla, encàrrecs del 25è aniversari de la Cobla Sant Jordi — Ciutat de Barcelona.

1 | Rapsòdia sobre temes de la Patum per a piano, cobla i percussió (2008) — Albert Guinovart.
2 | Esclats per a cobla i piano jazz trio (2008) — Manel Camp.
3-5 | Concert per a piano i cobla núm. 1 — Marc Timón.
6 | Rapsòdia per a piano i cobla (2004) — Joan Lluís Moraleda..

Intèrprets
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
Els pianistes Albert Guinovart (1, 3-5), Manel Camp (2) i Jordi Camell (6).
Lluís Ribalta, percussió (2).
Xavier Pagès-Corella (director).

Enregistrament

Sala Mompou de la seu del Grup SGAE a Catalunya — Barcelona (Espanya)
8 i 21 de juliol de 2008.
Pedro González (enginyer de so) i Jordi Borrut (assistent).
Músics per la cobla — Jesús Ventura, Josep Maria Serracant (producció).
Columna Música, S. L. (edició).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.