Antoni Català i Vidal (2003)

Content
Works for piano and cobla, which are commissions of the 25th Anniversary of the Sant Jordi Cobla — City of Barcelona.

1 | Rapsòdia sobre temes de la Patum per a piano, cobla i percussió (2008) — Albert Guinovart.
2 | Esclats per a cobla i piano jazz trio (2008) — Manel Camp.
3-5 | Concert per a piano i cobla núm. 1 — Marc Timón.
6 | Rapsòdia per a piano i cobla (2004) — Joan Lluís Moraleda..

Performers
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona
The pianists Albert Guinovart (1, 3-5), Manel Camp (2) and Jordi Camell (6).
Lluís Ribalta, percussion (2).
Xavier Pagès-Corella (conductor).

Recording

Sala Mompou the SGAE in Catalonia — Barcelona (Spain)
8th and 21st of July of 2008.
Pedro González (sound engineer) y Jordi Borrut (assistant).
Músics per la cobla — Jesús Ventura, Josep Maria Serracant (production).
Columna Música, S. L. (edition).

Copyright © 2018 by Xavier Pagès-Corella. All rights reserved worldwide. Cookies Policy.