Josep Marimon i Figueras — Sardanes (2006)

Contingut
Recull de sardanes del compositor Josep Marimon i Figueras.

1 | Prop teu.
2 | Teresó.
3 | Núria.
4 | Complanta.
5 | Crit de joia!
6 | Esmaragda.
7 | La meva Esmaragdeta.
8 | Bella gesta.
9 | M’estimes?
10 | Festa.
11 | Palmes i llorers.
12 | Muntanyenca.
13 | La dansa del poble.
14 | Maria Rosa.

Intèrprets
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (director).

Enregistrament

Sala petita del Teatre de la Passió — Esparreguera — Barcelona (Espanya).
18 i 19 d’abril de 2006.
Movi-Track — Pep Torres (tècnic de so).
Músics per la cobla — Jesús Ventura, Josep Maria Serracant (producció).
TVC (Televisió de Catalunya) Edicions i Publicacions S. A. (edició).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.