Música de concert per a cobla, volum III (2007)

Content
Cobla works by contemporary Catalan composers.

1 | Variacions grotesques — Xavier Pagès-Corella.
2-4 | Temps enllà — Joan Elias.
5 | Camins — Jesús Ventura.
6-9 | Suite relativament còmica — Joan Josep Blay.
10 | Patronímica — Joan Pairó.
11-14 | Suite Segarrenca — Joan Lluís Moraleda.

Performers
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.
Jordi Giménez (trombone), Jordi Paulí (alto sax), Santi Molas (percussion).
Xavier Pagès-Corella (conductor).

Recording

Small hall of the Teatre de la Passió — Esparreguera — Barcelona (Spain)
30th an 31st of October, and 1st of November of 2006.
Movi—Track — Pep Torres (sound engineer).
Músics per la cobla — Jesús Ventura, Josep Maria Serracant (production).

Copyright © 2018 by Xavier Pagès-Corella. All rights reserved worldwide. Cookies Policy.