Sardanes de Sant Cugat del Vallès (2005)

Content
Collection of sardanas by several composers related to Sant Cugat del Vallès.

1 | Sant Cugat del Vallès — Pepita Llunell i Sanahuja.
2 | Monestir de Sant Cugat — Narcís Paulís i Vila.
3 | Pels carrers de Sant Cugat — Ricard Bover i Bas.
4 | Sant Cugat del Vallès — Enric Barnosell i Saló.
5 | A l’ombra del campanar — Joaquim Soms i Janer.
6 | Font de l’Ermetà [sic] — Joan Làzaro i Costa.
7 | A Sant Medir — Narcisa Freixas i Cruells.
8 | Camí dels ametllers — Carles Rovira i Reixach.
9 | Aires de Valldoreix — Rosa Maria Kucharsky.
10 | Sant Cugat a Sant Medir — Tomàs Gil i Membrado.
11 | Pi d’en Xandri — Joaquim Soms i Janer.
12 | Aplec de Sant Cugat — Ramon Vilà i Ferrer.

Performers
Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (conductor).

Recording

Teatre—Auditori Sant Cugat — Sant Cugat del Vallès — Barcelona (Spain)
31st of OCtober of 2005.
Movi-Track — Pep Torres (sound engineer).
Entitat Sardanista de Sant Cugat del Vallès (production).
Audiovisuals de Sarrià (edition).

Copyright © 2018 by Xavier Pagès-Corella. All rights reserved worldwide. Cookies Policy.