A quart de lluna, per a cor i orgue (2003)

Altres títols | A quart de lluna, para coro y órgano (castellà) — A quart de lluna, for choir and organ (anglès).

Plantilla | Mezzosoprano solista, cor femení a tres veus, orgue.

Durada | 11 minuts.

Estrena | Per estrenar.

Text | Sobre un poema del mateix nom de Joan Duran, escrit originalment en català.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.