Preludi i fuga, per a cobla (1995, arr. 1996)

Instrumentació | Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix.

Durada | 4 minuts.

Estrena | Teatre Casino Prado — Sitges (Barcelona, Espanya) | 19 de maig de 1996 | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (director)

Discografia | Nydia, la Nova Música de Cobla

Comentaris | Va ser escrita originalment per a quartet de fustes i també existeix una versió per a quartet de saxofons. La versió de cobla va ser revisada el 2010.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeo | Gravació amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.