Invocació a la Terra, per a cor mixt a 24 veus (2021)

Instrumentació | Sopranos 1., Sopranos 2., Sopranos 3., Sopranos 4., Sopranos 5., Sopranos 6., Contralts 1., Contralts 2., Contralts 3., Contralts 4., Contralts 5., Contralts 6., Tenors 1., Tenors 2., Tenors 3., Tenors 4., Tenors 5., Tenors 6., Baixos 1., Baixos 2., Baixos 3., Baixos 4., Baixos 5., Baixos 6.

Durada | 10 minuts.

Estrena | Palau de la Música (Barcelona) | 13 de novembre de 2021 | Cor de Cambra de Palau, Simon Halsey (director).

Text | William Worthword (1770-1850).

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.