Repic de campanes (2003)

Altres títols | Repique de campanas (castellà) — Ring of bells (anglès).

Plantilla

| Mezzosoprano solista, cor a dues veus.

| Flauta, quartet de corda (2 violins, viola, violoncel). Es pot interpretar amb orquestra de corda enlloc de quartet (es facilita una part de contrabaix addicional).

Durada | 4 minuts.

Estrena | Versió de quartet. Paranimf de la Universitat de Cervera — Cervera (Espanya) | 23 d’abril de 2004.

Text | Sobre un poema del mateix nom de Marisa Alejandre, escrit originalment en català.

Comentaris | Obra encàrrec de l’IES Antoni Torroja de Cervera en el 25è aniversari del Concurs Literari de Sant Jordi.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | | Enregistrament en directe de l'estrena.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.