El Sol d'Hivern, per a Cor, Cobla i Orgue

Instrumentació | Cor, Cobla i Orgue

Cor de Nens (SSCC), Cor Mixt (SSCCTTBB), Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix, Orgue.

Durada | 8 minuts.

Estrena | Palau de la Música (Barcelona, Espanya) | 26 de desembre de 2011 | Orfeó Català, Cobla Sant Jordi, Mercè Sanchís (Orgue) i Josep Vila (Director).

Comentaris | Aquesta obra va ser un encàrrec de l'Orfeó Català (2011).

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | Gravació de l'estrena.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.