Variacions grotesques (2005)

Altres títols | Variaciones grotescas (castellà) — Grotesque variations (anglès).

Plantilla | Cobla d’onze músics (1 flabiol i tamborí, 2 tibles, 2 tenores, 2 trompetes, 1 trombó, 2 fiscorns, 1 contrabaix), 1 percussionista (2 timbales).

Durada | 8 minuts.

Estrena

| Cicle de Cobla, Cor i Dansa — Palau de la Música — Barcelona (Espanya) | 4 de març de 2006.

| Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Santi Molas (percussió), Xavier Pagès-Corella (director).

Comentaris

| Obra encàrrec del Cicle Cor, Cobla i Dansa 2005.

| Està construïda utilitzant la tècnica compositiva de la variació sobre un tema de Bruna de nit. Les onze variacions s’enllacen sense interrupció creant un efecte d’accelerant constant fins arribar al clímax de la obra sobre un trinat sostingut a l’agut. El tema que dóna lloc a la obra, no arriba a aparèixer mai en la seva forma original.

Discografia | Música de concert per a cobla — Volum III.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | | Cobla Sant Jordi — Ciutat de Barcelona. Xavier Pagès-Corella (Director).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.