A Quart de Lluna, per a Orquestra de Cambra

Instrumentació | Orquestra de Cambra

Flauta, Oboè, Clarinet en Sib 1., Clarinet en Sib 2., Fagot, Trompa en Fa 1., Trompa en Fa 2., Trompeta en Do, Trompeta en Sib, Percussió, Arpa (o Piano), Violins 1., Violins 2., Violes, Violoncels, Contrabaixos

Durada | 7 minuts.

Comentaris | Aquest és un arranjament realitzat pel mateix compositor de l'obra original per a cor femení i orquestra de cambra.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | Enregistrament informàtic.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.