Comiat, per a Baríton i Piano (1986)

Instrumentació | Baríton i Piano

Durada | 3 minuts.

Text | Sobre un poema de Josep Palau i Fabre.

Comentaris | Aquesta obra va ser escrita l'any 1996 durant els estudis de composició amb el mestre Salvador Pueyo. La versió original va ser revisada l'any 2020 que és la que es presenta en aquesta edició. Està per estrenar.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.