Despertaferro, per a tres cobles (2004)

Altres títols | Despertaferro, para tres coblas (castellà) — Despertaferro, for three coblas (anglès).

Plantilla | Tres cobles d’onze músics (3 flabiols i tamborins, 6 tibles, 6 tenores, 6 trompetes, 3 trombons, 6 fiscorns, 3 contrabaixos) i 2 timbales.

Durada | 9 minuts.

Estrena

| Palau de la Música — Barcelona (Espanya) | 16 de gener de 2005.
| Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Cobla Mediterrània, Cobla la Principal de Llobregat, Santi Molas (percussió), Xavier Pagès-Corella (director).

Comentaris

| Fantasia medieval inspirada en les aventures dels Almogàvers en terres turques. Té per títol el crit de guerra dels almogàvers i està dividida en dues parts: una introducció lenta en la que es descriu el comiat de les persones estimades i la partida dels guerrers catalans, i una secció més rítmica en la que es descriu el transcurs d’una batalla entre aquests i el turcs. L’avanç de les tropes turques s’inicia amb un trio de flabiols que s’anirà engruixint fins que aparegui el tema dels almogàvers, presentat pels trombons, que iniciarà un creixent que culminarà en un gran terrabastall que representa la victòria dels almogàvers. Al final de l’obra, el tema dels turcs s’anirà desintegrant fins a desaparèixer, simbolitzant la seva derrota.
|
Existeix una  versió per a orquesta i una altra per a banda.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | | Cobla Mediterrània, Cobla Sant Jordi - City of Barcelona, Cobla La Principal del Llobregat, and Xavier Pagès-Corella (Director).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.