El sol d'hivern, per a cor, cobla i orgue (2011)

Instrumentació | Cor de Nens (SSCC), Cor Mixt (SSCCTTBB), Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix, Orgue..

Durada | 8 minuts.

Estrena | Palau de la Música (Barcelona, Espanya) | 26 de desembre de 2011 | Orfeó Català, Cobla Sant Jordi, Mercè Sanchís (orgue) i Josep Vila (director).

Text | George Peirce Grantham (1833-1885).

Comentaris | Aquesta obra va ser un encàrrec de l'Orfeó Català (2011). La partitura inclou una traducció cantable al català realitzada pel propi compositor.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeos

| Gravació de l'estrena:

| Gravació de l'estrena amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.