Variacions grotesques, per a cobla i timbales (2005)

Instrumentació | Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix, Timbales..

Durada | 8 minuts.

Estrena | Cicle Cor, Cobla i Dansa — Palau de la Música — Barcelona (Espanya) | 4 de març de 2006 | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Santi Molas (percussió), Xavier Pagès-Corella (director).

Discografia | Música de concert per a cobla — Volum III

Comentaris | Obra encàrrec del Cicle Cor, Cobla i Dansa 2005. Està construïda utilitzant la tècnica compositiva de la variació sobre un tema de Bruna de nit. Les onze variacions s’enllacen sense interrupció creant un efecte d’accelerant constant fins arribar al clímax de la obra sobre un trinat sostingut a l’agut. El tema que dóna lloc a la obra, no arriba a aparèixer mai en la seva forma original.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeo | Gravació amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.