Des de terres americanes, per a cobla i timbales (1998)

Instrumentació | Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix, Timbales..

Durada | 8 minuts.

Estrena | Campllong — Girona (Espanya) | 31 d’agost de 2004 | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (director).

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeo | Gravació amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.