Briònia, per a cobla (1990)

Instrumentació | Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix..

Durada | 5 minuts.

Estrena | Església de Sant Bartomeu — Sitges (Barcelona, Espanya) | 25 de desembre de 1992 | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (director).

Discografia | Sitges la festa | Fent amics 2 | La sardana

Comentaris | El seu títol no té cap relació amb el contingut musical de la sardana. Va ser escollit per la seva sonoritat i correspon al nom d'un tipus de carabassina. Existeix una versió per a orquestra de 2007.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeo | Gravació amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.