Invocation to the Earth, per a cor mixt a 24 veus (2021)

Instrumentació | Soprano 1., Soprano 2., Soprano 3., Soprano 4., Soprano 5., Soprano 6., Contralt 1., Contralt 2., Contralt 3., Contralt 4., Contralt 5., Contralt 6., Tenor 1., Tenor 2., Tenor 3., Tenor 4., Tenor 5., Tenor 6., Baix 1., Baix 2., Baix 3., Baix 4., Baix 5., Baix 6..

Durada | 10 minuts.

Estrena | Palau de la Música (Barcelona) | 13 de novembre de 2021 | Cor de Cambra de Palau, Simon Halsey (director).

Text | William Worthword (1770-1850).

Comentaris | Invocation to the Earth és una obra encarregada per la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música en el marc de la Barcelona Creació Sonora. El compositor ha escollit un poema de William Wordsworth que tracta el tema de la purificació de la terra de tots els seus mals i desgràcies mitjançant un ritu realitzat per un esperit provinent del més enllà. L'obra està escrita a 24 veus i està concebuda com una gran melodia que teixeix l'obra d'inici a fi, entrellaçada amb textura de complexitat diversa que van il·lustrant musicalment el que el text expressa.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.