Dotze lustres, per a cobla (2006)

Instrumentació | Flabiol en Fa, Tible en Fa 1., Tible en Fa 2., Tenora en Sib 1., Tenora en Sib 2., Trompeta en Sib 1., Trompeta en Sib 2., Trombó en Do, Fiscorn en Do 1., Fiscorn en Do 2., Contrabaix..

Durada | 5 minuts.

Estrena | Grec Festival de Barcelona — Plaça del Rei — Barcelona (Espanya) | 9 de juliol de 2006 | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Xavier Pagès-Corella (director).

Comentaris | Guardonada amb una menció especial a la innovació del jurat del Memorial Fèlix Martínez Comín 2006. El seu títol té relació amb el 60è aniversari de la creació de la colla Violetes del Bosc.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeo | Gravació amb partitura:

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.