H2O, per a quintet mixt (2012)

Instrumentació | Flauta, Clarinet, Violí, Violoncel i Piano.

Durada | 12 minuts.

Estrena | Ateneu Barcelonès (Barcelona, Espanya) | 21 de maig de 2012 | Grup Fundació Música Contemporània: Ramon Vilalata (Flauta), Francesc Puig (Clarinet), Jesús Lira (Violí), Nabí Cabestany (Violoncel), Astrid Steinschaden (Piano) i Xavier Pagès-Corella (director).

Comentaris | Obra inspirada en els tres estats de l'aigua (H2O). El títol de cada moviment correspon a un dels estats (Gel, Aigua i Vapor). Dedicada al Grup21.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Vídeos

| Gravació de l'estrena.

| Gravació amb partitura de l'estrena.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.