Bo Ya, per a arpa (2020)

Instrumentació | Arpa.

Durada | 6 minuts.

Comentaris | Encara no ha estat estrenada.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.