Preludi i Fuga, per a Quartet de Fustes (1995)

Altres títols | Preludio y fuga (castellà) — Prelude and fugue (anglès).

Plantilla | Quartet de fustes (flauta, oboè, clarinet i fagot).

Durada | 4 minuts.

Estrena | Per estrenar.

Comentaris | Obra resultat del treball final dels estudis de fuga, revisada l'any 2010. Existeix una versió per a cobla.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | | Generat per ordinador.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.