Scherzo Diabòlic, per a Quartet de corda

Instrumentació | Quartet de corda

Violí 1., Violí 2., Viola i Violoncel

Durada | 7 minuts.

Comentaris | La versió de quartet d'aquesta obra està per estrenar.

___________________

Partitures | Influx Sheet Music (Edició en PDF).

Àudio En-Línia | | Gravació informàtica.

Copyright © 2018 per a Xavier Pagès-Corella. Tots els drets reservats per a tot el món. Política de Cookies.